Cloud Yedekleme

Siber saldırılar teknolojik gelişmeler ile beraber bilişim sektörünü etkisi altına almış olan bir yapıya sahiptir. En iyi koruma yöntemi ise yedekleme işlemi olup, bulut yedekleme çözümleri ile kurumların verilerini koruma altına alabilmek mümkün olur. Kurumlar için hayati önem taşıyan verilerin kaybının mümkün olmadığı bulut yedekleme servisleri ile kontrol altında tutulması, olası bir siber saldırının önüne geçilmesi için gereklidir. Periyodik olarak yapılan bu yedekleme işlemi ile beraber veri güvenliği sağlanır.

Bulut Yedekleme Nedir?
Bulut yedekleme işlemi disk tabanlı bir yedekleme işlemi olup, yedekten geri dönme sisteminin bütününü oluşturur. Cloud sunucusu içerisinde yer alan verilerin yedeklenmesine olanak tanıyan bu sistem, bulut yedekleme çözümleri ile hayata geçirilebilmektedir. Bu yöntem ile yedeklenmiş olan verilerin her biri günlük şifreleme ile sunucularda depolanır. Yedeği alınmış olan her türlü verinin cloud üzerinden yeniden elde edilebilmesi mümkündür. Bulut yedekleme işleminde veriler kurumun tercih ettiği periyodik aralıklar ile yedeklemeye alınmaktadır.

Bulut Yedekleme Çözümlerinin Çeşitleri
Bulut yedekleme işleminin imaj olarak yedekleme ve dosya bazlı yedekleme olmak kaydı ile iki farklı çözümü bulunur. Dosya bazlı olan yedekleme çözümü, kurum operasyonlarında kullanılan cloud sunucular, mobil cihazlar, bilgisayarlar gibi aletlerden alınan yedekleme işlemlerini bünyesinde barındırır. İmaj olarak yedekleme yönteminde ise, işletim sistemi ile beraber bütün sanallaştırma platformu yedeklenir. Bulut yedekleme çözümleri içerisinde yer alan bu iki yöntemde de geri yükleme işlemi uygulanır.

Bulut Yedekleme Çözümlerinin Özellikleri
Bulut yedekleme çözümleri, kurumların yüksek güvenlikli bir yedekleme hizmetini almalarını sağlar. Bünyesinde barındırdığı özellikler ise;

 • Hızlı yapılandırma ve kolay kurulum
 • Otomatik ve tam yedekleme
 • Anında kurtarma
 • Sıfır veri kaybı
 • Hızlı geri yükleme
 • Gelişmiş dosya aktarımı
 • Periyodik raporlama sistemi
 • Esnek kapasite yönetimi
 • Kullanıldığı kadar ödeme yapma şeklinde sıralanabilmektedir.
 • Bulut yedeklemesine ilişkin çözümler arasında kullanılabilecek yöntemler, kurumun kendi isteği doğrultusunda ve ihtiyaçlarına göre baz alınarak yapılır. Yedekleme işlemi günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda yapılabilmektedir.
 • Bu süre kurum tarafından belirlenmekle beraber, bulut yedekleme işlemleri ihtiyaçlara göre çeşitlendirilir.