Data Center

Bilişim altyapısında en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz ki kesintisiz olarak çalışması gereken sistem odalarıdır. Orecom teknoloji olarak ISO 27001 uyumlu sistem odası inşaasında, uctan uca, anahtar teslimi projeler ve çözümler ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Ticari sürekliliği sağlamak için ihtiyaç duyulan süreçlerin tanımlanması ve uygulanması konusunda sağlam bir temel olan bu standarda uyum sağlayan kurumlar, bilginin yanlış ellere geçmesini engelleyecek yönetim kabiliyetine kavuşmanın ötesinde, gerek yerel gerekse küresel pazarda çok daha saygın ve güvenilir bir kurum imajı çizer. Orecom Danışmanlığı hizmeti kapsamındaki ISO 27001 uyum süreci, kurumunuzun, uluslararası saygınlığı olan bu standarda sahip olabilmesi için gerekli olan stratejilerin ve prosedürlerin hazırlanmasını sağlayarak, sürecin tamamında ihtiyaç duyacağınız tüm desteği sağlar.

Etkin bir güvenlik yönetiminin sağlanmasında politika ve prosedürlerin açık ve etraflıca hazırlanmış ve yapılandırılmış olması gerekir. Global bilgi güvenliği standardı olan ISO27001 çerçevesinde gereksinimlerden yola çıkarak iş süreçlerinizde kullandığınız yüksek önem derecesindeki bilgilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurları ve kurumun mevcut yapısındaki zafiyetleri tespit eder. Danışmanlık güvenlik ekibi, kurumunuzun iş süreçlerine uygun politika ve prosedürlerin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetlerinde titiz bir çalışmayla şirketinizi uluslararası standartlara taşır.

DANIŞMANLIKLAR

 • ISO 27001 (BGYS) danışmanlığı
 • Sızma testleri
 • Güvenlik değerlendirmeleri
 • PCI DSS / Visa PIN Security uyum danışmanlığı
 • Açıklık/Zafiyet yönetimi
 • Ağ anormallik analizi
 • Uygulama güvenlik testleri
 • Web uygulama güvenlik testleri
 • UNIX/Linux sıkılaştırma (hardening)
 • Yük testleri
 • Eğitim çalışmaları
 • ISO 27001 (BGYS) farkındalığı
 • PCI DSS farkındalığı
 • Güvenli uygulama geliştirme
 • Sızma testleri uygulama teknikleri
 • Ağ güvenliği uygulama teknikleri