E-Dönüşüm

Dünyanın gitgide daha dijital bir hal almasıyla birlikte teknoloji hayatımızın her evresinde yerini almaya başladı. Bu aynı zamanda hayatımıza çeşitli kolaylıklar da getirdi. Özellikle KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde belli başlı servisler getirdikleri rahatlıkla bu aşamada büyük rol oynuyor. Biz de e-dönüşüm başlığı altında hayatımıza giren elektronik sistemleri sıralamak istedik.

e-Dönüşüm Sistemleri:

e-Fatura
e-Faturanın adını büyük çoğunluğunuz duymuştur. Bugün Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinde kayıtlı 62855 adet e-fatura kullanıcısı bulunuyor. Bunların bir kısmı zorunlu olarak, bir kısmı da gönüllü olarak e-faturaya geçen firmalar. e-Fatura, matbu faturalamaya kıyasla fatura basımı, yazımı, gönderimi gibi işlemlerin tamamen elektronik ortama taşınıp dijitalleştiği bir uygulama. Sağladığı en büyük fayda ise tüm bu operasyonel süreçlerden firmaları kurtarıp daha hızlı ve düzenli bir şekilde fatura gönderimini sağlamak .e-Arşiv
e-Arşiv de e-fatura gibi elektronik fatura sistemine ait bir fatura türü. e-Fatura, sisteme kayıtlı iki firma arasında gönderilen fatura türü iken, bir taraf elektronik fatura kullanıcısı diğer taraf değil ise burada gönderilen fatura türü e-arşivdir.

Firmanın e-arşiv kullanıcısı olabilmesi için önce e-faturaya kayıt olması gerekir.

e-Defter
Yevmiye defteri, defter-i kebir olarak adlandırılan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği sistemdir. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek yoktur. e-Defter, defter arşivleme sıkıntısını ortadan kaldırmakla birlikte, devlet ve işletme arasındaki sistemin daha düzenli işlemesini sağlar.

e-Faturaya gönüllü geçiş yapan firmaların e-defter kullanmasına gerek yoktur.

e-İrsaliye
Geçtiğimiz günlede devlet tarafından taslağı hazırlanan e-İrsaliye sisteminin 2018’le birlikte hayatımıza girmesi bekleniyor. Bu uygulama kapsamında elektronik fatura sistemine kayıtlı firmalar e-fatura olarak faturalarını karşı tarafa ilettikten sonra irsaliyeyi de dijital ortamda hazırlayıp gönderebilecek ve bu irsaliye sevk irsaliyesi yerine sayılacak.

e-Mutabakat
Firmalarla alacak verecek üzerine yapılan mutabakatların dijitale taşınarak yapıldığı sistemdir. Cari hesaplarınızın datalarını sisteme yükleyerek karşı tarafın da ulaşmasını sağlayabilir ve bu şekilde karşılıklı daha hızlı bir iletişim sağlayabilirsiniz.

e-Yedekleme
e-Yedekleme sistemi üzerinden saklamak/arşivlemek istediğiniz belgeleri dijital ortamda saklayabilir ve dilediğiniz zaman sistem üzerinden bu belgelere ulaşabilirsiniz. Bu şekilde dolaplarda ya da bilgisayarda tutulan verilere kıyasla herhangi bir risk durumunda (yangın, bilgisayarın çökmesi gibi) verileriniz daha güvenli saklanmış olur.

e-İmza
e-İmza ıslak imza yerine geçer. e-İmza kullanan kişinin kimlik bilgileri doğrulanarak imzalama işlemi gerçekleştirilir. Böylece belgenin o kişi tarafından gönderildiği doğrulanmış olur. Ayrıca aradaki süreçlerde hızlanıp pratiklik kazanmış olursunuz.

Bu başlıklar firmaların günümüzde e-dönüşüm başlığı altında kullandığı sistemlerden bir kısmı. Bunlara ek olarak e-bilet, e-denetleme, e-kayıt saklama da e-dönüşüm altında sunulan hizmetler olarak yer almakta. Tüm bu sistemlerin avantajlarını değerlendirerek gönüllü olarak kullanımına başlayabilirsiniz.